Piotr Szmidt

mm

Doświadczony trener i pedagog. Rozpoczynał pracę jako wykształcony ratownik medyczny. Wierzy, że w zarządzaniu stresem kluczowa jest samoświadomość oraz znalezienie odpowiednich metod, które redukują odczucie napięcia. Jest przekonany, że w zmianie nawyków na lepsze najważniejsza jest właściwa motywacja. W Spirolife jest health partnerem w ramach dwóch programów: Spirolife Balance oraz Spirolife Detox.

Artykuły